top of page

Style Scandinavia AB
Dataskyddspolicy | GDPR & Cookies

 

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för Style och vi är måna om att du på ett enkelt sätt ska kunna ta del av hur Style samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om hur Style hanterar dina personuppgifter. Din personliga information kommer endast användas till angivna specifika skäl.

Skyddet av personuppgifter är lagreglerat i Personuppgiftslagen som 2018 ersattes av Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR medför krav på rutiner och restriktioner för behandling av personuppgifter.

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Style Scandinavia AB. Organisationsnummer: 556589–4952, e-post: info@style.se, postadress: Style Scandinavia AB, Box 3281, 103 65 Stockholm.

Hur och vilka personuppgifter samlar vi samlar in?

Som en del av processen när du bokar en resa, tilläggstjänst, eller vid personlig kontakt med oss, fyller i formulär via hemsidan, samlar Style in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, arbetsplats, e-post, kön och födelsedata.


Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?   

Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra vårt reseavtal med dig. Om vi inte har en avtalsrelation eller någon annan laglig grund för att hantera dina personuppgifter som stöd, har du gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev, utskick t.ex.


För vilka ändamål samlas uppgifterna in?

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring resetjänsten eller någon av de andra tjänsterna vi tillhandhåller. Bl.a. används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för själva resan.

Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation kan också komma att användas vid kundundersökningar.


Hur länge sparas informationen?

Efter avslutad resa sparas dina kunduppgifter och resehistorik i max två år om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter. Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev kan du närsomhelst tacka nej till fortsatta utskick.


Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?

För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas relevanta uppgifter vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, dvs. flygbolag, hotell, restauranger etc. Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.


Personuppgifter i tredje land

Vi arrangerar resor till hela världen och därför överförs personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU/EES. När detta sker vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå även i länder utanför EU.
 

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande efter ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Korrigering / Begäran om radering / Utdrag
På din begäran eller vid egen upptäckt kommer Style korrigera, eller radera, felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag eller korrigering ska göras skriftligt till info@style.se och vara egenhändigt undertecknad av dig och innehålla det namn, e-postadress och telefonnummer som använts i kommunikationen med Style.

Ändring av sekretesspolicy

Style Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy vid behov. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Om väsentliga ändringar i denna policy görs kommer Style att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om någon, vi använder och / eller avslöjar den. Denna version av Styles dataskyddspolicy uppdaterades senast: 2023-01-16.
 

Cookies
På denna webbsida används cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (25 juli 2003) ska alla som besöker webbsidor informeras om att cookies används och vad de används till samt ge sitt samtycke till sådan användning. Som besökare är det frivilligt att välja om du accepterar cookies eller inte.

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som innehåller textinformation. Cookies lagras på besökarens enhet t.ex. dator, smartphone eller surfplatta.

Varför används cookies på denna webbsida?
På Styles hemsida används cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder även cookies för webbanalys i syfte att se hur sidan används och att förbättra användarupplevelsen av webbplatsen.

Typer av cookies som används på hemsidan
Prestandacookies möjliggör dataanalys som kan användas för att förbättra upplevelsen av webbsidan och prestandan. Insamlad statistik kan endast utläsas som siffror och inte kopplas ihop med abonnemang eller person. Style sparar ingen personlig information via cookies, och besökarinformation kan inte spåras.

Sessioncookies lagras i din dators tillfälliga minne. De placeras på din dator under din besökssession och tas bort när du lämnar webbplatsen och stänger ned webbläsaren.


Tredjepartcookies används för visning av t.ex. Instagramflöde och Google Maps. Dessa finns för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen och göra det möjligt för externa företag att leverera de tjänster de tillhandahåller.

Marknadsföringscookies används för att spåra effektiviteten hos annonser för att kunna tillhandahålla en bättre tjänst och annonser som passar dina intressen bättre.

bottom of page