top of page
Bryggargatan, Drottninggatan Stockholm 1964

Kontakta oss eller kom och hälsa på!

Styles kontor ligger på Bryggargatan i centrala Stockholm i det gamla Klaraområdet.

Kvarteret Lambet hör till Stockholms äldsta kvarter. På Bryggargatan 6 ligger byggnaden för Dufvas Nysilverfabrik som uppfördes 1898 efter ritningar av arkitektkontoret Ullrich & Hallquisth. Kvarterets byggnader skulle på 1960-talet ersättas av ett stort parkeringshus men rivningen stoppades och istället  upprustades byggnaderna i början av 1980-talet. Bryggargatan finns omnämnt redan 1645 som Bryggeregathon då det under denna tid bodde ett flertal bryggare här som gett gatan sitt namn.

Det finns mycket historia insprängd i väggar och gator, en fantastisk atmosfär att vistas i! När ni besöker Styles kontor tar vi med er på en spännande rundvandring av vårt kvarter.

Style Scandinavia AB
Box 3281
103 65 Stockholm

Besök: Bryggargatan 6C

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Pinterest
bottom of page