• alexandrasannert

Studieresa eller kick-off i smältdegeln Berlin

Studieresa till Berlin med Style

Berlin är en stad som erbjuder nästan allt. En pulserande storstad som också innehåller vidsträckta grönområden. Flera centra i stadsdelar som präglas av en egen atmosfär och identitet. En smältdegel inte bara för kreativa individer utan också för företag från alla världens hörn. Därtill hittar man i Berlin en arkitektonisk mångfald, från nyklassicistiska storverk och modernistiska pionjärer, till dagens experiment med hållbara lösningar. Berlin har starka traditioner och en lång, delvis skrämmande, historia men är samtidigt en dynamisk stad i ständig förändring, vida känd för sitt unika och spännande uteliv.

  • Vi skräddarsyr er resa till Berlin efter företagets inriktning och behov

  • Guidning under hela resan av våra arkitekter, projektledare och fastighetsförvaltare

  • Exklusiva studiebesök som bara kan arrangeras av specialister

I den nu enade staden vittnar människor, byggnader och stadsstruktur om forna tider. Stormakten Preussen, andra världskriget och DDR är påtagligt närvarande. Det som än idag, i det vardagliga livet, gör sig mest påmint är nog det sistnämnda. Vad har hänt med öst och väst, finns muren i någon mening kvar?

Det självklara svaret är förstås nej, men på många sätt ja. Västberlin är idag i sin kulturella och sociala uppbyggnad närmast oförändrat. Vissa av Östberlins stadsdelar har däremot genomgått en total förändring, både vad gäller det materiella och dess invånare vilka till stor del har bytts ut. Där de äldre attraktiva byggnaderna i öst finns, bor numera unga kulturmedvetna människor och nu kostar bostäderna en ansenlig summa pengar. Den ursprungliga befolkningen nödgades flytta någon annanstans. Det man definitivt kan se som positivt i detta fenomen är att ny, innovativ arkitektur skapats i de luckor som andra världskriget och berlinmuren lämnade efter sig. I Östberlins östra delar däremot, med sina betongkolosser, har inte förändringen varit lika omvälvande men viktiga och nyskapande idéer håller just nu på att ändra på situationen. För att göra dessa områden mer attraktiva har man bland annat skapat möjlighet för de boende att i speciella inrättningar kunna odla sin egen mat. Kanske det mest intressanta är idén om att “punktspränga”, – alltså att inte avlägsna stora arealer utan att försöka integrera nya projekt som öar inom den gamla prefabricerade betongstaden. Därigenom hoppas man kunna motverka gentrifiering, blanda upp befolkningen och främja integration vilket har visat sig fungera bättre än väntat.

I början av 90-talet hyste Östberlin de områden dit de unga, kreativa människorna flyttade. Detta sker delvis än idag men alltjämt i periferin då den medföljande gentrifieringen har drivit upp priserna och därmed hindrat en sådan utveckling. Det område som idag har samma status är södra Kreuzberg och stadsdelen Neukölln, som båda låg i de mer icke-centrala delarna av det forna Västberlin, vilket fortfarande märks på hyrespriserna i vissa områden. Dock följer dessa samma trend som tidigare och många spekulerar kring var nästa trendiga smältdegel kommer etableras. För inte så länge sedan kunde man läsa i de lokala tidningarna att Västberlin i stort alltmer tilldelas större intresse. Ganska snart efter murens fall stod lyftkranarna tätt över Berlins horisont, särskilt i murens spår. Efter en tid av relativt lugn inom byggbranschen är det återigen fallet, inte bara i stadens luckor utan i alla dess funktioner.

Ett centralt beläget utvecklingsområde och tidigare del av den västra delen av berlinmuren är Europacity, norr om Hauptbahnhof (centralstationen) som ritades av Gerkan, Marg und Partners och stod färdigt 2006, där ett område om 40 hektar kommer att fyllas med helt nya byggnader. I Östberlins forna hamnområde byggs sedan en tid tillbaka konceptet Mediaspree, en satsning ämnad för film-, TV- och musikbranschen. Även i det mer tätbebyggda väst realiseras flera stora projekt och särskilt kring den klassiska boulevarden Kurfürstendamm där projektet “City West” har färdigställt och kommer få byggnader som är över 100 meter höga. Det känns som om de flesta berlinare välkomnar att staden förtätas och återfår sin forna glans men många frågar sig samtidigt för vem och för vilket ändamål man bygger. Priser och standard riktar sig ofta till den allra köpstarkaste delen av samhället, vilket av många betraktas med stor skepsis.

Mer kontroversiellt är återuppbyggnaden av det tidigare preussiska slottet som revs av DDR 1950. En replika i negativ mening enligt vissa, ett måste för Berlins stadsbild enligt andra. Slottet kommer dock inte att bli ett slott utan inhysa moderna utställningar och vara en del av en ny tunnelbanelinje. Projektet kan nog sägas kontrastera den allmänt gällande berlinska och tillika tyska idén om att restaurera skadad arkitektur och upprätthålla historien med hjälp av smak- och respektfulla kompletteringar. Denna idé har särskilt materialiserats i det stora projektet Neues Museum, vilket befinner sig på samma ö, mitt i staden, som slottsprojektet – världsarvet Museumsinsel, museiön vilket i sig är ett stort arkitekturprojekt. Här återfinner man 100 år av museiarkitektur i form av 5 nyklassicistiska byggnader, ritade av bland andra Karl-Friedrich Schinkel och Friedrich August Stüler. Från ön, som tidigare låg i Östberlin, flyttades mängder av konstskatter under kriget. Dessa skall nu återföras till sina ursprungliga byggnader med sina nu för ändamålet omdanade rum. Målsättningen är att skapa interna förbindelser mellan alla museer vilket i stort blir ett unikt komplex, med flest konstskatter på kortast gångavstånd i världen. En central byggnad, just nu under uppförande, kommer fungera som navet i komplexet. Resultatet kommer säkerligen vara av hög kvalitet men inte alla är lika entusiastiska. Många tycker att den rådande situationen duger gott och väl men kanske mest upprörs berlinarna, och tyskarna, över de ekonomiska medel som projektet förfogar över.

Ständigt aktuellt men dock ovisst är framtiden för Berlins flygplatser. En är den nya, toppmoderna Berlin Brandenburg „Willy Brandt“, (av samma arkitekter som ritade Hauptbahnhof), vilken på grund av en rad anledningar aldrig lyckas möta de högt satta kriterierna och därför alltjämt står funktionsduglig men stängd. Den andra är “alla flygplatsers moder”, Berlin-Tempelhof (1923 – 2007), vars landningsområde nu används som ett populärt rekreationsområde vilket den, genom folkomröstning i maj 2014, kommer att förbli. Istället för att bebygga den centralt belägna platsen, vilket marknaden gärna ville göra, valdes folkets åsikt, – att först lägga fokus på att fylla igen de återstående luckorna i staden.

I en mindre skala och i de luckor som historien skapat har sedan murens fall flertalet bostadshus byggts. En modell som tillämpats sedan länge för den typen av tomter är den där byggherrarna är en sammanslutning av de lägenhetsköparna som skall bo i husen när de är klara, – en så kallad Baugemeinschaft, byggemenskap. Den modellen uppvisar innovativa idéer vad gäller arkitektur i allmänhet och ekologisk hållbarhet i synnerhet. Tidigare var detta en förmånlig, särskilt för medelinkomsttagare, investeringsmodell men på senare tid har priserna ökat snabbt. Detta har förstås att göra med fastighetsmarknadens totala prisökning men kanske också med den alltjämt begränsade tillgången på de av staten subventionerade tomterna. Ännu finns statligt ägda tomter lediga, dock måste man konkurrera om dem då staten har satt upp specifika riktlinjer för eventuella byggprojekt med särskilt fokus på hållbart byggande. Tyskland lägger i allmänhet stor vikt vid dessa frågor vilket har resulterat i att vid en stor del av nybyggnationerna har man använt sig av geotermik och solceller samt ekologiskt framtagna material.

Under den tid som muren dominerade staden, omedelbart efter att den föll och fram till mitten av 00-talet var bostadspriserna relativt låga i Berlin. Medelpriset för att köpa en bostad har nu nått minst ungefär 4000€ per kvadratmeter och för att hyra får man betala minst 15€ per kvadratmeter. Därtill finns självfallet priser över och under beroende på område men oavsett kan säkerligen många tycka att det låter prisvärt i jämförelse med andra tyska och europeiska städer. Dock måste man i allmänhet även väga in att Tyskland tillämpar hårda krav för både amortering och kontantinsatser. Berlins prisbild bygger kanske dels på en bakgrund av osäkerhet om vilken framtid staden går till mötes, dels på sitt geografiska läge som en ö mitt i det forna Östtyskland. Att priserna kommer att stiga är dock säkert, särskilt med tanke på den jämna tillströmningen av företag och de framsteg som de omgivande förbundsstaterna har nått. Prisutvecklingen är ett stort samtalsämne bland berlinarna vilka oroar sig för hur man skall klara situationen ekonomiskt. Man kan också säga att övriga priser är låga i jämförelse med andra länder.

Positivt vad gäller bostadsmarknaden är att tillgången på hyresrätter är stort, mycket tack vare att man i Tyskland tillämpar modellen äganderätt. Den som köper en fastighet, oavsett om det är en lägenhet eller ett hus, har rätt att hyra ut till vem de vill och hur länge som helst, dock i enlighet med ett strikt uppbyggt regelverk för att hålla priserna tillgängliga för de flesta. Berlin är en vacker stad, på en rad olika vis. Skulle man fråga en berlinare, eller kanske även en besökare, vad de vill framhålla som mest positivt så är svaret säkerligen den trevliga och intressanta stämningen.

Berlinarna lägger stor vikt vid sociala aktiviteter vilket förstås är en del av kulturen men understödjs också av det finns plats för det, eftersom staden var tätare före kriget. Varje stadsdel har ett stort utbud av gröna ytor, dels på platser som alltid varit park, dels i stadens luckor. Detsamma gäller för det stora utbudet av caféer och barer vilka ofta är inhysta i mycket speciella miljöer, exempelvis i lokaler som en gång varit praktfulla gallerior i jugendstil eller gamla fabriker från förra sekelskiftet. Detta bidrar till ett unikt uteliv med kreativ charm där mängder av nya koncept testas, dag som natt. Det är svårt att hitta exempel på andra städer i världen som är så öppen och full av mångfald som staden Berlin och dess många olika ansikten. Studieresa till Berlin med Styles specialistguider Style Scandinavia har ett unikt nätverk av arkitekter, projektledare samt fastighetsförvaltare som bor och arbetar på de destinationer vi erbjuder resor till. Via detta nätverk erbjuder vi tillgång till projekt som annars är stängda för allmänheten. Där den traditionella resebyråns åtaganden upphör, går vi vidare och hjälper till med utformningen av studieprogrammet så att ni kan minimera tiden ni behöver lägga ner i planering av studieresan och istället kan debitera kund. Det är våra guider på plats som i samråd med oss lägger upp studieprogrammet utefter era önskemål.

Style är en trygg researrangör med 20 års erfarenhet som hjälper tusentals resenärer varje år med sina konferens- och studieresor. Vi hjälper dig snabbt att ta fram ett skräddarsytt reseförslag som passar er nästa företagsresa. Klicka här så hjälper vi dig att planera studieresan till Berlin!

64 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla