top of page
Hållbara konferensresor

Hållbarhet

Med omtanke om vår värld

På Style arbetar vi regelbundet med att utveckla vårt hållbarhetsarbete för att bli ännu bättre, och för att erbjuda våra kunder oförglömliga och hållbara konferens-och studieresor. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats samt ta vårt ansvar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

 

Vi värnar om långtgående relationer med våra kunder, samarbetspartners och anställda.
Att vår personal trivs är en av grundstenarna för att Style ska fortsätta leverera kvalitet på alla konferensresor och studieresor. Därför är vi måna om våra anställdas välmående och att de utvecklas utifrån behov och önskemål. Våra samarbetspartners fungerar som våra ögon och öron på destinationerna och bidrar med ovärderlig kunskap. Därför är det lika viktigt för oss att de också känner sig välkomna till Style.

 

Tillsammans gör vi skillnad.
Vi är måna om att varje konferensresa och studieresa som vi är med och producerar ska göra skillnad för vår värld och våra kunder. Vi är medvetna om att Style verkar i en bransch som riskerar att ha en negativ inverkan på vår värld om det hanteras felaktigt. I vårt arbete med hållbarhet finns flera aspekter som är viktiga att ha i åtanke. Style strävar därför ett gemensamt och långsiktigt hållbarhetsarbete tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, för att minimera resandets negativa inverkan och stärka den positiva.

 

Ett mer hållbart agerande ska vara enkelt.
Varje konferensresa och studieresa är unik och samtliga hållbarhetsaspekter är något som kontinuerligt ses över utifrån varje specifik destination och företagsresa. När vi hjälper våra kunder med deras konferensresa eller studieresa hjälper vi till med att välja resmål med omsorg för att i högsta möjliga mån undvika destinationer med identifierad överturism, miljöproblematik eller där mänskliga rättigheter inte respekteras. Vi prioriterar lokala aktörer för att ekonomiska resurser ska komma lokalbefolkningen till godo.

Vi är väl införstådda med att begreppet ”hållbarhet” betyder olika för olika personer och att varje företag har en egen hållbarhetspolicy att förhålla sig till. För oss är det viktigt att våra kunder känner en trygghet i att deras hållbarhetspolicy efterlevs. På Style arbetar vi därför regelbundet med destinationsövergripande hållbarhetsfrågor för att efterleva er hållbarhetspolicy på er konferensresa eller studieresa.


Vad är hållbarhet för er?
Kontakta Style för att se hur vi kan hjälpa er att resa i linje med er hållbarhetspolicy.

Vänföretag Läkare utan Gränser

För oss är det en självklarhet att bidra med hjälp där det behövs.
Därför känns det fint att kunna berätta att Style har varit Vänföretag till Läkare Utan Gränser i 20 år. 
Som Vänföretag till Läkare Utan Gränser bidrar vi till tillgång till livräddande vård - oavsett vem, var och varför. 

bottom of page