top of page

Med omtanke om vår värld

På Style arbetar vi regelbundet med att utveckla vårt hållbarhetsarbete för att bli ännu bättre.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats samt ta vårt ansvar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

 

Vi värnar om långtgående relationer till våra kunder, samarbetspartners och anställda.
Att vår personal trivs är en av grundstenarna för att Style ska fortsätta leverera kvalitet och vi är därför måna om våra anställdas välmående och att de utvecklas utifrån behov och önskemål. Våra samarbetspartners fungerar som våra ögon och öron på destinationerna och bidrar med ovärderlig kunskap, därför är det lika viktigt för oss att de också känner sig välkomna till Style.

 

Tillsammans gör vi skillnad.
Vi är medvetna om att Style verkar i en bransch som riskerar att ha en negativ inverkan på vår värld om det hanteras felaktigt och att det finns flera aspekter som är viktiga att ha i åtanke. Därför tror vi på ett gemensamt och långsiktigt hållbarhetsarbete tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vår vision är att vi gemensamt kan minimera resandets negativa inverkan och stärka den positiva. Eftersom alla resor vi producerar är unika är dessa aspekter något som kontinuerligt ses över utifrån varje specifik destination och resa.

 

Ett mer hållbart agerande ska vara enkelt.
Vi är väl införstådda med att begreppet ”hållbarhet” betyder olika för olika personer och att varje företag har sin egen hållbarhetspolicy att förhålla sig till. För oss är det viktigt att våra kunder känner en trygghet i att deras hållbarhetspolicy efterlevs och vi arbetar därför kontinuerligt med destinationsövergripande hållbarhetsfrågor.

Vi hjälper er välja resmål med omsorg för att i högst möjliga mån undvika destinationer med identifierad överturism, miljöproblematik eller där mänskliga rättigheter inte respekteras. Vi prioriterar lokala aktörer för att ekonomiska resurser ska komma lokalbefolkningen till godo.

Vad är hållbarhet för er?
Kontakta Style för att se över hur vi kan hjälpa er att resa i linje med er hållbarhetspolicy.

 

Vänföretag Läkare utan Gränser

För oss är det en självklarhet att bidra med hjälp där det behövs.
Därför känns det fint att kunna berätta att Style har varit Vänföretag till Läkare Utan Gränser i 20 år. 
Som Vänföretag till Läkare Utan Gränser bidrar vi till livräddande vård - oavsett vem, var och varför. 

bottom of page